Евтини Хотели - хотели в Европа

Posts Tagged ‘държат под око’

Пътуване

November 29, 2011

Растежът в туристическия сектор продължава

Tags: , , , ,

туризъмЕвропейската туристическа комисия публикува доклад за първата четвърт на 2011 г. относно европейския туризъм през 2011 г. Основните обобщения показват доста интересни моменти в развитието на бизнеса на континента, а целта на наблюдаваните показатели е да се “държат под око” тенденциите и перспективите в туристическия сектор. Най-общото заключение според доклада е, че се отчита ръст за наблюдавания период. Международните пътувания са се увеличили за почти всички дестинации.

Както авиокомпаниите, така и хотелите потвърждават увеличаването на броя пътувания, въпреки че то е по-скоро плавно, в сразнение с резките скокове през 2010 г. През първите 14 седмици на 2011 г. нарастването е било значително, но в следващите седмици скоростта му е намаляла. Трафикът към Европа също се е увеличил, отчитат операторите, при това повече, отколкото трафикът в глобален план.

В хотелиерския бизнес също се отчита растеж, но като че ли пикът му отминава. Очакванията са за все по-голямо забавяне на развитието до края на 2011 г. заради сравнението с 2010 г., когато ръстът е бил по-устойчив, а горивата – по-евтини. Високите цени се отразяват негативно както на преките транспортни разходи, така и на всекидневните приходи на всички, ангажирани в туристическия бизнес.

Използването на капацитета е по-високо при развиващите се пазари, където цените за хранителни стоки и енергия се отразяват по-осезаемо върху общото състояние на икономиката и затова се очакват повече ограничения на пазара. Очаква се положителното въздействие на японската икономика през 2012 г., когато тя започне да се съвзема, с което бавно ще се възобнови и трафика от Япония към Европа.

Капацитетът на европейските авиокомпании продължава да се увеличава, следвайки тенденцията от 2010 г. Ръстът на наличните места за миля, както авиокомпаниите често измерват капацитета си, е започнал в края на миналата и началото на тази година с около 7,8%. Това означава по-конкурентни оферти като отговор на по-голямото търсене през следващите няколко месеца – а това си е добра новина.

X